RADEK projekti lõpukonverents

Reedel, 09. novembril 2012 toimub Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu poolt korraldatav RADEK projekti lõpukonverents Strand Spa ja Konverentsihotellis.

Osalejatel on suurepärane võimalus osa saada projekti „Radioloogiatehnikute erialase koolituse õppekava koostamine ja rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2009-2012“ (RADEK) lõpukonverentsist. Selle mahuka projekti kokkuvõtval üritusel on kavas vaadata tagasi alguspäevadesse, õnnitleda tublisid lõpetajaid ja kohtuda erinevate projektis kaasatud olnud osapooltega ning kuulda ka õppevaka läbinud spetsialistide hinnangut selle läbimise ja väljakutsete kohta.

Projekti eestvedajad ja selles osalejad on arvamusel, et projekti kaudu on tekkimas Eesti radioloogia valdkonnas uus kvaliteet. Siiani valitses kiiritusravi, nukleaarmeditsiin ja ultraheli diagnostika erialal spetsialiseeritud tööjõu puudus, näiteks Eestis toimus nukleaarmeditsiini spetsialistide väljaõpe viimati 20 aastat tagasi. RADEK raames väljatöötatud õppekava võimaldab õppe läbinud spetsialistidel muutuda iseseisvateks uuringute läbiviijateks ja uuringutulemuste esmasteks kirjeldajateks oma valdkonnas. Eelpool mainitut võib uhkusega pidada väljapaistvaks sammuks radioloogiatehnikute erialases õppekava arengus.

RADEK projekti eesmärk:

  • koostöös ettevõtetega töötada Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis välja üheaastane radioloogiatehnik-spetsialisti õppekava kolmes valdkonnas (ultraheli diagnostika, kiiritusravi ja nukleaarmeditsiin) ning korraldada õppekava struktuuri ja eesmärkide analüüs ning hindamine;
  • kolme valdkonna õppejõu erialane täiendkoolitus rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistide poolt;
  • 45 radioloogiatehnik-spetsialisti väljaõpe;
  • soetada õppevahendid ja -materjalid õppekavade rakendamiseks.

Projekti partnerid (panustasid rahaliselt): EV Sotsiaalministeerium, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Pärnu Haigla, SA Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Rakvere Haigla, Eesti Radioloogiatehnikute Ühing, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Medicum ja SA Põlva Haigla

Kaasatud partnerid (panustasid mitterahaliselt): Balti Nukleaarmeditsiini Assotsiatsioon ja Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Projekti toetuse summa: 287 602,42 eurot

Projekti periood: 01.03.2009-14.09.2012

 

Piret Vahtramäe

SA Pärnu Haigla diagnostikateenistuse juhataja kt. / RADEK projektijuht

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398