VTK

 

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus kuulub sotsiaalravi teenistuse koosseisu ja keskuse pakutavad teenused on:

-laste ja noorte vaimse tervise alane nõustamine ja juhtumipõhine võrgustikutöö. Nõustamisega tegeleb juhtumikorraldaja Kristjan Õunpuu (Ristiku 1) ning maakondlik juhtumikorraldaja Kädi Tammeveski Pärnumaa omavalitsustes kohapeal. 

-grupinõustamine (tugirühmad) lapsevanematele, juhtumikorraldajate/psühhiaatri/muu spetsialisti suunamisel või ise pöördumisega. Jooksev info sündmuste sektsioonis.

-grupiteraapiad lastele ja noorukitele psühhiaatri/psühholoogi suunamisel.

-loov- ja pereteraapia ning psühholoogiline nõustamine. Juhtumikorraldaja või psühhiaatri suunamisel. Individuaalse nõustamisega tegelevad Liis Luik, Ester Reinsalu, Irina Sladkova, Julia Pavlova, Jana Ots, Kristjan Puusild, Mari-Liis Veski ja pereteraapiaga Ülle Pikma. Täpsem info teraapiate kohta SIIN.

-koolituste korraldamine lapsevanematele

-koolituste korraldamine lastega töötavatele spetsialistidele

-supervisioonide korraldamine lastega töötavatele spetsialistidele

Teenused on paindlikud vastavalt vajadusele ja reaalsele nõudlusele. Ettepanekud ja oma soovide edastamine on väga oodatud! Teenuste rahastamist toetab Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

 

TERAAPIAD:

 

PERETERAAPIA

-Suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.
-Sobib abistava meetodina nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel.
-Laste ja teismeliste psüühilised probleemid on üheks probleemivaldkonnaks, mille puhul pereteraapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks
Täpsemalt pereteraapia kohta saad lugeda Eesti Pereterapeutide Ühingu kodulehelt SIIT.
 
VISUAALKUNSTITERAAPIA
-Kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist.
-Eesmärgiks aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut.
-Olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Pildi kaudu on võimalik väljendada seda, mida mida sõnadega ei saa või on raske öelda.
Täpsemalt visuaalkunstiteraapia kohta saad lugeda Eesti Loovteraapiate Ühingu kodulehelt SIIT.
 
TÖÖ SAVIVÄLJAL
-Ühendatud on käelis-kehaline tegutsemine, mis on ajendatud keha ja mõtete impulssidest ning looduslik materjal, milleks on savi.
-Saviväli muudab kättesaadavaks ja võimaldab välja tuua põhilised inimlikud arengutingimused: tasakaal suhetes, sidemete usaldusväärsus ja objektide püsivus. Läbi selle on võimalik tegeleda suhete ja tunnetega.
Täpsemalt  töö saviväljal meetodi kohta saad lugeda SIIT.
 
LIIVATERAAPIA
-Liivateraapia kujutab endast tööd sümbolitega ning selle abil saab liivakasti kompositsioone luues iseennast mõista ja leida.
-Mäng liivaga aitab vabaneda psühholoogilistest traumadest,  toob lapse läbielamised välja liivakasti tasapinnale.  Mängides liivakastis lapsel on võimalus väljendada oma emotsioone, vabaneda hirmudest.
 
 
MÄNGUTERAAPIA
-Mänguteraapia on teraapiameetod, mis kasutab laia valikut kunsti- ja mängulisi tehnikaid
-Läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma – oma mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast.Laps saab mängu abil võimaluse väljendada oma mõtteid ja tundeid viisil, mis ei eelda nende sõnastamist. 
-Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel  nagu lahutus, pereprobleemid, lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, kroonilised haigused, vägivalla-juhtumid.   
-Mänguteraapia on ka hea vahend vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ja empaatia arendamisel.
Loe mänguteraapia kohta rohkem infovoldikult SIIT


 

 


Kas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398