Kasulikku lugemist


Vaimse tervise info lingikogu lapsevanemale ja lastega töötavale spetsialistile

Perekeskus Sina ja Mina raamatusoovitused lapsevanematele

Vaimne tervis - väärtus meie kõigi jaoks. Infokogumik laste vaimse tervise häiretest. (pdf)

Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal (pdf)

Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis (pdf)

Vaimne tervis (terviseinfo.ee)

Vaimne tervis kui vaimne heaolu. Infomaterjal noortele (pdf)

Ülevaade laste vaimse tervise valdkonnast Eestis (laste ja noortega töötavale spetsialistile)

Noorte vaimse tervise portaal peaasi.ee

Hea enesetunde heaks portaal enesetunne.ee

 

Koolituste materjalid

Loovteraapiate kasutamine ja sensoorne integratsioon töös erivajadustega lastega

Eesmärk:
anda teadmisi  ja praktilisi oskusi loovteraapia ja sensoorse integratsiooni rakendamise võimalustest  erivajadustega lastega töötamiseks ja patsientide taastusravis

Õpiväljundid:

Tunneb sensoorse integratsioonimõistet

Tunneb loovteraapia mõistet. 

Tunneb ja oskab kasutada loovteraapia võimalusi eeskätt sensoorse integratsioonihäirete ravis.

Kursuse juht: Ethel Espenberg. Tallinna Tervishoiukõrgkool.

Toimumise aeg: 02.12-04.12.2014

LOENGUMATERJALID: Sensoorne integratsioon, loovtegevused

Kas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398