Sotsiaalravi teenistus

Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistus korraldab:

Eelnevast tulenevalt hõlmab teenistuse töövaldkond laiemalt integratiivsete teenuste korraldamist ja ravil olevate inimeste tervislikust seisundist või tegevusvõime piiratusest tulenevalt tekkinud või võimendunud sotsiaalsete probleemide lahendamist. Rehabilitatsioonimeeskondade töö korraldamine, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist on samuti teenistuse korraldada. Erilise tähelepanu all on ka lapsed ja noored, kellele suunatud tegevused toimuvad jätkuvalt VTK kaudu, mille eesmärgiks on ambulatoorsete vaimse tervise teenuste korraldamine, arendamine ja osutamine.Teenistuse juhatajaks on Katrin Tsuiman. 

Teenistuse koosseisu kuuluvad sotsiaaltöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, psühholoogid, juhtumikorraldajad ja paljud teised oma eriala spetsialistid. Eelnevalt toimisid vastloodud teenistuse tegevused psühhiaatria ja sisekliinikute koosseisus, kuid uus teenistus loob tingimused veelgi kvaliteetsemate ja kaasaegsemate sotsiaalteenuste osutamiseks Pärnu Haiglas kliiniliste tervishoiuteenuste toetuseks. Sotsiaalravi rakendamine pakub võimaluse hoida kokku ravipersonali tööaega, vähendada patsiendi statsionaarse ravi kestust ning psühhosotsiaalsetest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud retsidiive.

Teenistuse sotsiaaltöötajate kontaktidKas olete rahul Taastusravi-ja heaolukeskuse teenustega?

Jah, väga rahul
Teenuseid võiks rohkem olla
Ei, kahjuks mitte

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398