Sotsiaalravi teenistus

Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistus korraldab:

Eelnevast tulenevalt hõlmab teenistuse töövaldkond laiemalt integratiivsete teenuste korraldamist ja ravil olevate inimeste tervislikust seisundist või tegevusvõime piiratusest tulenevalt tekkinud või võimendunud sotsiaalsete probleemide lahendamist. Rehabilitatsioonimeeskondade töö korraldamine, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist on samuti teenistuse korraldada. Erilise tähelepanu all on ka lapsed ja noored, kellele suunatud tegevused toimuvad jätkuvalt VTK kaudu, mille eesmärgiks on ambulatoorsete vaimse tervise teenuste korraldamine, arendamine ja osutamine.

Teenistuse juhatajaks on Olga Isand, kes oli siiani Pärnu Haigla rehabilitatsiooniteenuste üldkoordinaator ja uudsete sotsiaalteenuste edendaja. Olga Sumbajeva on Pärnu Haiglas töötanud juba üle 10 aasta ning on hinnatud spetsialist oma valdkonnas. 

Teenistuse koosseisu kuuluvad sotsiaaltöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, psühholoogid, juhtumikorraldajad ja paljud teised oma eriala spetsialistid. Eelnevalt toimisid vastloodud teenistuse tegevused psühhiaatria ja sisekliinikute koosseisus, kuid uus teenistus loob tingimused veelgi kvaliteetsemate ja kaasaegsemate sotsiaalteenuste osutamiseks Pärnu Haiglas kliiniliste tervishoiuteenuste toetuseks. Sotsiaalravi rakendamine pakub võimaluse hoida kokku ravipersonali tööaega, vähendada patsiendi statsionaarse ravi kestust ning psühhosotsiaalsetest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud retsidiive.

Teenistuse kontaktid

Sotsiaaltöötajate kontaktidKas te olete veredoonor?

Jah
Ei
Ei, kuid plaanin hakata

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398