Toimunud koolitused

 

2020

2020 aasta kevadel viidi läbi "Imelised aastad" programm kahe grupiga. 2020 sügisel on alustamas üks grupp augustis ja teine septembris. Kohtade arv on piiratud. Soovist osaleda kirjutage : anna-liisa.delgado@ph.ee. Kirja pange - vanemate nimed, laste vanused ja telefoni number.

 

2020 sügisel alustab "Hoolivad isad" programm. https://vaiter.ee/hoolivad-isad/2018 kevadel algab "Imelised aastad" programmi jätkukoolitus (10 nädalat, märts/aprill-juuni). Osaleda saavad ka varesematel aastatel algkurse läbinud pered. Huvi korral võtta ühendust : anna-liisa.delgado@ph.ee.

2017

2017sügis-2018kevad  toimub "Imelised aastad" programmi algkursus.

2017 sügisel pakub vaimse tervise keskus lastevanematele mitmeid koolitusi ja nõustamise gruppe. Täpsem info ja kohtumiste ajad leiad SIIT

Novembris algab taas populaarne "ema-isa õhtukool" koolitusprogramm lastevanematele. Koolitus on vanematele tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Osalemiseks saata email: toomas.kask@ph.ee (Pealkiri ema-isa õhtukool. Lisage osaleva vanema/vanemate nimi, vanus ja peres kasvavate laste vanused).  

 

2016

"Ema-isa õhtukooli" algab taas! 16. november alustame viiendat korda "ema-isa õhtukool" koolitusprogrammiga. Kohtumised toimuvad kolmapäeva õhtutel. Programmis osalemine on lapsevanematele tasuta, kuid kohtade arv piiratud. Registreerimiseks saata email anna-liisa.ant@ph.ee (pealkiri ema-isa õhtukool. lisage osaleva vanema/vanemate nimed ja vanused ja peres olevate laste vanused).  Täpsem kavaSIIT(NB, infolehel pooleli oleva kursuse kuupäevad!)

Koolitusgrupp lapsevanemale: Väljakutset esitava käitumisega toimetulek. Läbi viib pereterapeut Ülle Pikma. Asukoht: Pärnu Haigla heaolukeskuse korpus 3.korrus ruum G330. Eelregistreerimine (anna-liisa.ant@ph.ee) soovituslik, aga grupid avatud, igaüks võib osaleda (tasuta). Toimumisajad:
25.10  kell 18.30 (NB pool tundi hiljem, kui tavaliselt!)
8.11 kell 18.00
22.11 kell 18.00
6.12 kell 18.00

Tugigrupp lastevanematele: Lastekasvatus pärast lahutust. Käsitletakse lahutusejärgset problemaatikat, konfliktide ja suhtlemise iseärasusi, vanemlikku koostööd heas ja halvas, küsimuste esitamine julgustatud. Läbiviija Ülle Pikma. Asukoht: Pärnu Haigla heaolukeskuse 3.korrus ruum G330. Grupid avatud, igaüks võib osaleda(tasuta). Toimumisajad:
1.11 kell 18.00
15.11 kell 18.00
29.11 kell 18.00
13.12 kell 18.00

Tugigrupp käitumisprobleemidega(sh ATH) laste lähedastele (laupäeviti!). Osaleda võivad vanemad, vanavanemad, sugulased kui ka lapsehoidjad. Arutletakse konkreetseid olukordi, mille lahendamisel vajatake abi ja räägitakse võimalikest põhjustest, mis panevad lapse ühel või teisel moel käituma. Läbiviija psühholoog Delia Randmäe. Osalemiseks kindlasti randa märku (anna-liisa.ant@ph.ee) , kuna kohtade arv igal kohtumisel on piiratud! Osalemine tasuta. Asukoht: Pärnu Haigla heaolukorpuse 3.korrus ruum G330. Toimumisajad:
22.10 kell 12.30
5.11 kell 12.30
19.11 kell 12.30
03.12 kell 12.30

 Vanemlusnõustamine. Kohtumiste läbiviija Ülle Pikma. Soovitatud osalemise registreerimine (anna-liisa.ant@ph.ee), kuna kohtade arv piiratud! Asukoht: Pärnu Haigla heaolukorpuse 3.korrus ruum G330.
27.10 kell 18.00
10.11 kell 18.00
24.11 kell 18.00
8.12 kell 18.00

 

7. septembril alustas neljas ema-isa õhtukool oma programmiga. Koolitusprogramm on lastevanematele tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine : anna-liisa.ant@ph.ee


 

2015

Alates 2. oktoobril algabskolmandat korda koolitusprogramm lapsevanematele - "Ema-isa õhtukool".Programm sisaldab järgmisi teemablokke - perepsühholoogia alused, enamesinevad probleemid perekonnas, arengupsühholoogia alused, enamesinevad laste ja noorukite probleemid, suhtlemispsühholoogia alused, psühho-sotsiaalne toimetulek.  Täpsema info programmi SIIT

-----------------------------

Lahutatud või lahutavate lapsevanemate koolitusprogramm "Laste kasvatus pärast lahutust" alustab tegevust 01. oktoobril 2015 ning hakkab toimuma 1-2x kuus neljapäeviti kell 18.00-20.00. Käsitletakse lahutusejärgset problemaatikat, konfliktide ja suhtlemise iseärasusi, vanemlikku koostööd heas ja halvas. Registreerumine katti.aumeister@ph.ee või 53055154, osalemistasu puudub. Täpsem info SIIN

------------------------

Vanemlusnõustamise tugigrupi esimene kohtumine sellel sügisel on 13.oktoobril 2015 kell 18.00-20.00, Grupp kohtub 2x kuus, tugigruppi juhendab Ülle Pikma. Registreerumine katti.aumeister@ph.ee või 53055154, osalemistasu puudub.  

------------------------

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste lähedaste tugigrupp alustab taas  4.oktoobril ning hakkab toimuma korra kuus pühapäeviti. Sel sügisel käsitleme järgmisi teemasid:kuidas keskkond mõjutab ATH-d, milliseid käitumisvõtteid ATH lapsegakasutada, kuidas aidata endal säilitada positiivne ellusuhtumine, ATH lapsemotiveerimine kooli minekuks, vaba aja veetmine lapsega ja selle olulisus,ATH lapse tuleviku perspektiivid ja sobivad hobid, juhtumite arutelud jaanalüüsid. Grupp on täis ja registreerumine lõppenud!

------------------------


10. oktoobril algab autismialane koolituste sari lapsevanematele. Koolitus sobib hästi ka neile lapsevanematele, kelle lapsel esineb autistlikke jooni aga ei ole autismi diagnoositud. Kokku on planeeritud 3 koolituspäeva selle aasta sees. Tegevus on väikeses grupis ja praktilise suunitlusega, näiteid tuuakse nii kirjandusest, ravijuhistest ja pedagoogilistest võtetest. Koolituse läbiviija: Julia Pavlova, psühholoog Tartu Maarja Koolis ja Tartu Maarja Tugikeskuses. Registreerumine katti.aumeister@ph.ee või 53055154, osalemistasu puudub. 

------------------------

Novembris  algab  Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus lastega töötavatele spetsialistidele. Kohtumised toimuvad 19.-20.november 2015, 10.-11.detsember 2015 ja 14.-15.jaanuar 2016.  Täpsem info kellaaegade ja ruumi infoga osalejatele maili teel. Grupp on täis ning registreerumine lõppenud.  Täpsem info SIIN

------------------------

 Lastega töötavatele spetsialistidele pakume Motiveeriva intervjueerimise algtaseme koolitust  (2+1 koolituspäeva). Kursuse esimese osa toimumisaeg on 28. ja 29. oktoober 2015. Täpsem info kellaaegade ja ruumi infoga osalejatele maili teel. Grupp on täis ning registreerumine lõppenud. Täpsem info SIIN

------------------------

Probleemse käitumise juhtimise koolitus autistlike lastega töötavatele spetsialistidele toimub 7-8.detsembril 2015 Pärnu haiglas. Täpsem info kellaaegade ja ruumi infoga osalejatele maili teel. Grupp on täis ning registreerumine lõppenud. Täpsem info SIIN

------------------------

27. juunil toimus õppepäev lapsevanematele "Laste hirmud"  -  mis need on, miks tekivad, millised on ealised hirmud, kuidas lapsevanem saab hirmudega last toetada ja aidata. Analüüsiti erinevaid olukordi, kus hirmud väljenduvad ja räägiti efektiivsetest käitumisvõtetest.

-----------------------

13.juunil toimus õppepäev lapsevanematele "Laste vihahoogudega toimetulek", kus õpiti efektiivseid käitumisvõtteid, analüüsiti koos vihahoogude tekkimise olukordi ning räägiti vihahoogude paremaks mõistmiseks ka selle teoreetilisest olemusest. Õppepäeva viis läbi pereterapeut Ülle Pikma. 

------------------------

Pärnu linna lasteaedade eripedagoogid ja erirühmade õpetajad said võimaluse osaleda 3.osalises koolitusprogrammis "Käitumisprobleemidega toimetulek lasteaias". I moodul toimus 20.märtsil. 2015, kus lastepsühhiaater Kaja Rand rääkis väikelaste psüühikahäiretest, millega kaasnevad käitumisprobleemid. 21. aprillil toimunud loengupäeval andis Delia Randmäe ülevaate probleemse käitumise ennestamisest ja efektiivsetest käitumisvõtestest, samuti räägiti õpetajate endi enesehoiust. Kolmas moodul toimub 22. mail, kus dr Kaja Rand jätkab häirete teemal ning käsitleb aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ning pervasiivseid arenguhäireid.

------------------------

Teine ema-isa õhtukool alustas taas  06.03 kell 18.00 ruumis G330, Pärnu haiglas. Kokku toimus 10 kohtumist. Koolitus on lapsevanemale tasuta! Programmi täpsem kirjeldus SIIN.

------------------------

Jaanuarist aprillini 2015 toimus Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav kursus Pärnus, kus osalesid Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse loomise projekti toel ka lastega töötavad spetsialistid. Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon andis ülevaate kognitiivse ja käitumisteraapia teoreetilistest alustest, tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest erinevate psüühika- ja käitumishäirete ravis. Kursus on esimeseks astmeks neile, kes soovivad jätkata oma õpinguid kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastasel põhikoolitusel.

------------------------

2014

------------------------

Alates 15. novembrist hakkas regulaarselt toimuma lastevanemate kasvatusalane grupinõustamine ruumis G330, kell 11.00 - 14.00. Tugigruppi juhendab Ülle Pikma. Täpsem info ja registreerumine katti.aumeister@ph.ee, 53055154. Osalemistasu puudub.

------------------------

 Lahutatud või lahutavate lapsevanemate koolitusprogramm "Laste kasvatus pärast lahutust" alustas tegevust 26. novembril (NB! alguse kuupäev muudetud!) ning hakkab toimuma 1-2x kuus kolmapäeviti kell 17.30 - 20.30. Registreerumine katti.aumeister@ph.ee või 53055154, osalemistasu puudub.  Täpsem info SIIN.

------------------------

Alates 17. oktoobrist hakkab  toimuma koolitusprogramm lapsevanematele - Ema-isa õhtukool. Esimene kohtumine toimub 17.oktoobril kell 18.00  Pärnu Haigla ruumis G330, edasised kohtumised (kord nädalas) lepitakse kokku esimesel kohtumisel. Programm sisaldab järgmisi teemablokke - perepsühholoogia alused, enamesinevad probleemid perekonnas, arengupsühholoogia alused, enamesinevad laste ja noorukite probleemid, suhtlemispsühholoogia alused, psühho-sotsiaalne toimetulek. Registreerumine katti.aumeister@ph.ee või 53055154, osalemistasu puudub.  Täpsema info programmi ning kohtumiste kohta leiad SIIT

------------------------

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste lähedaste tugigrupp stardib 26.oktoobril ning hakkab toimuma korra kuus pühapäeviti. Grupp on täis ning registreerumine lõppenud. Täpsema info programmi ja kohtumiste kuupäevade kohta leiad SIIT

------------------------

25. - 28.05.2014 käisid Pärnu, Tartu ja Viljandi spetsialistid õppereisil Norras, Drammenis. Külastati kohalikke laste ja peredega töötavaid asutusi ning osaleti kohalike spetsialistide poolt läbiviidud seminari vormis koolitusel. Täpsemalt maikuu õppereisist Drammenis loe SIIT.

------------------------

Alates maikuust algas Pärnus pereteraapia sissejuhatav kursus „Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse“. Täpsema info koolituse kohta leiad SIIT.

------------------------

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse avakonverents toimus 02. aprillil 2014. Konverentsi sisuga saad tutvuda SIIT.

Millised Taastusravi-ja heaolukeskuse teenused teile meeldivad?

Treeningud saalis
Jõusaal
Basseini treeningud

Kontakt

SA Pärnu Haigla
ph[at]ph.ee
Infotelefon 447 3301
Registratuur tel 447 3300
Erakorraline vastuvõtt tel 447 3393
Plaaniline vastuvõtt tel 447 3398