Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Töötervishoid

NB! Töötervishoiu teenuse pakkumine Pärnu Haiglas ajutiselt peatatud!

Töötervishoid on töökorralduslike ning meditsiiniabinõude kompleks, mille eesmärk on tervisekahjustuste vältimine ning töötajate füüsiline, vaimne ja sotsiaalne heaolu.

Töötervishoid uurib töökeskkonna ohutegurite, töötingimuste ja tööprotsessi mõju töötaja tervisele ja tegeleb tööga seotud haiguste ning kutsehaiguste ennetamise, varajase diagnostika ning töösobivuse individuaalse hindamisega.

Pakume allpool loetletud töötervishoiuteenuseid ettevõtetele ja eraisikutele nii püsilepingu alusel kui ka ühekordse teenusena.

Töötajate tervisekontroll vastavalt sotsiaalministri 24. aprilli 2003 määrusele nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord”, mille käigus:

 • teostatakse vajalikud terviseuuringud lähtuvalt töökeskkonna ohuteguritest ja individuaalsetest terviseriskidest või seadusandlusest tulenevalt muude kindlate isikurühmade puhul (meremeeste, politsei-, turva- ja päästetöötajate tervisekontroll); NB! ajutiselt meremeeste tervisekontrolli ei toimu!

 • hinnatakse töötaja tervisliku seisundi sobilikkust ametikohale;

 • nõustatakse töötajat individuaalsete terviseriskide osas;

 • antakse nõu sobivate isikukaitsevahendite valikul;

 • soovitatakse tervise edendamise teenuseid töövõime säilitamiseks või täiendavaid terviseteenuseid ülekoormushaiguse ja vigastuste ennetamiseks, trauma või haiguse järgselt tekkinud funktsioonilanguse taastamiseks või funktsioonijäägi säilitamiseks;

 • väljastatakse tervisekontrolli otsus töökeskkonna ja töökorralduse sobivuse kohta, vajadusel lisatakse ettepanekud töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.


Tervisekontroll vastavalt 12.02.2003 „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele“ § 13 lõigetes sätestatud kutse- või tegevusaladel töötavatele isikutele (tervisetõendid toidukäitlejale, põllumajandusloomade pidajale ja loomakasvatussaaduste tootjale, lasteasutuse töötajale, tervishoiu- ja hoolekandetöötajale, isiku-ja iluteenindajale).

Tervisekontroll vastavalt 16.06.2011 määrusele nr 80  „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud“.

Töötajate immuniseerimine gripi, puukentsefaliidi, B-hepatiidi, marutõve vastu.

Töötervishoiu keskuse personal:
Svea Reim  juhataja-töötervishoiuarst
 

Kuidas alustada oma ettevõtte töötajatele tervisekontrollide korraldamist?


Tabelis sisalduva teabe põhjal koostame vajalike terviseuuringute mahu ja sellest tuleneva hinnapakkumise.

 • Tervisekontrollide läbiviimise korralduse ja hinnapakkumuse sobivuse korral sõlmime tervishoiuteenuse osutamise lepingu.

 • Kooskõlastame broneeringud terviseuuringute läbiviimiseks ja töötervishoiuarsti vastuvõtuks.

 • Teostame teie töötajate tervisekontrollid kokkulepitud ajal ja mahus.

 • Arveldamine toimub kas ülekande, kaardimakse või sularahamaksena. Töötervishoiuteenust ei maksustata käibemaksu ega erisoodustusmaksuga.

 • Kokkuleppel tuleme tutvuma ettevõtte töötingimustega.


Töötervishoiuteenuse osutamise aluseks on Tervishoiuameti tegevusluba L03840, mis on väljastatud 12.05.2014 ja on tähtajatu kehtivusega.

Koostatud/Ajakohastatud 27.02.2024