Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Koduõendus

Koduõendus (home nursing care) – kvalifitseeritud õendushooldus, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis oleva, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivseks toimetulekuks koduses keskkonnas.

Koduõendusteenuse osutamist reguleerib sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 55 “Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu”. Koduõenduse vajaduse otsustab arst ja teenuse saamiseks on vajalik saatekiri. Koduõendus on ravikindlustatud inimesele tasuta. Teenuse eest maksab Tervisekassa. Koduõendusteenuse käigus vajaminevad ravimid ostab patsient ise. Ravi osutamiseks vajaminevad vahendid on teenuse osutaja poolt. Koduõendusteenust osutatakse piiratud liikumisvõimega patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajab asjatundlikku abi tervishoiutöötaja poolt.

SA Pärnu Haiglas koordineerib koduõendusteenuse osutamist haigla õendusjuht Kaie Kütt kaie.kutt@ph.ee tel: 447 3309

 

Koduõendusteenusele suunamine

1. Koduõendusteenuse osutamise vajaduse otsustab arst ja vormistab saatekirja koduõendusteenusele suunamiseks.
2. Saatekiri peab sisaldama saatva arsti nime ja tervishoiuasutuse kontaktandmeid, patsiendi nime, isikukoodi, patsiendi kontaktandmeid, kõiki diagnoose koos koodidega ja arsti poolt määratud protseduuride- jt ravi korraldusi.
3. Saatekiri (või info digitaalse saatekirja koostamisest) edastatakse SA Pärnu Haigla õendusjuhile kaie.kutt@ph.ee.
4. Koduõendusteenust alustatakse kolme tööpäeva jooksul arvestades saatekirja jõudmisest õendusjuhile.

 

SA Pärnu Haigla koduõdede poolt osutatavate teenuste lühike kirjeldus:

  • Haavaraviga seonduv koduõendus: operatsioonihaavade hooldus, klambrite, õmbluste eemaldamine, põletus-, külmetus-, akuutsete-, lamatis- ja troofiliste haavade sidumine ja hooldus. Patsiendi ja tema lähedaste nõustamine naha hoolduse ja lamatiste ennetamise, liikumise, koduse toimetuleku ja abivahendite kasutamise osas
  • Stoomidega seotud koduõendus: stoomide hooldus ja -vahetamine, hoolduse õpetamine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine 
  • Diabeedialane koduõendus: insuliini manustamise jälgimine, tiitrimine, patsiendiõpetus, toitumise- ja igapäevase toimetuleku nõustamine
  • Onkoloogilise haige koduõendus: arsti korraldatud valuravi jälgimine ja info vahetamine valuravi arstiga, arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi- ja raviprotseduuride teostamine, õendusabi võtete kasutamine, PORT-kateetri hooldus, tsütostaatikumi pumba eemaldamine, sidumised, patsiendi ja lähedaste nõustamine koduse toimetuleku ja hoolduse osas.
  • Südamepuudulikkusega patsiendi koduõendus: Õendustoimingute teostamine s.h lamatiste ennetamine ja asendravi, vererõhu jt eluliste näitajate mõõtmine ja jälgimine, ravimite manustamine (lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaaluselt, suukaudselt, rektaalselt), kusepõie kateetri paigaldamine ja püsikateetri hooldamine, patsiendi ja lähedaste nõustamine hoolduse, liikumise, toitumise, koduse toimetuleku ja abivahendite kasutamise osas
  • Toitmisravi patsientide raviplaani jälgimine ja abistamine, s.h toitmispumba hooldus: Patsiendi söömise, joomise, kaalu, pikkuse, KMI, toitaineliste (k.a vee) vajaduste, suuhügieeni, pt soolestiku töö hindamine ja jälgimine. Toitmissondi, gastrostoomi jälgimine ja hooldus. Enteraalse toitmise, ravimite manustamine sondi (gravitatsiooni meetodil ja pumbaga) õpetus ja jälgimine. Omaste õpetus.

Koostatud/Ajakohastatud 05.01.2024