Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Päevakeskus

Päevakeskus on psühhiaatriline päevastatsionaar, asub aadressil Ristiku 1.

Päevakeskuse struktuuris töötavad:

 • juhataja 

 • sotsiaaltöötaja

 • tegevusjuhendajad

 • õde

 • assistent

 • koristaja

 

Täiendavalt kaasatakse meeskonda lisatööjõuna spetsialiste väljapool Pärnu Haiglat (tegevusterapeut, keraamikaõpetaja, muusikaterapeut, näiteringi juhendaja jne). 

Päevakeskust juhatab sotsiaaltöö haridusega Kristo Kaukver

Päevakeskuse klienditelefon on: 447 3287 või 517 3273

Päevakeskuse töövaldkonnaks on:

 • psüühikahäiretega patsientide haiglaravi vältimine

 • haiglaravi järgne ravi

 • psühhiaatriline rehabilitatsioon

 • tiheda kontakti tagamine päevakeskuse personaliga ebastabiilse seisundiga patsientidele psüühikahäire ägenemise vältimiseks.

 

Päevakeskuse pakutavad teenused on:

 • psühhiaatriline päevaravi

 • erihoolekandeteenused

 • sotsiaalteenusena tugiisiku teenus

 

Erihoolekandeteenused: Erihoolekandeteenuste eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku arendamine ja tegevuste juhendamine. Inimene peaks ise maksimaalselt panustama oma igapäevaelu tegevustesse ning teda juhendatakse ja aidatakse tema vajaduste järgi. Igapäevaelu toetamiseks on päevakeskuses 55 kohta, toetatud töötamiseks on 5 kohta ja toetatud elamise teenus 10-le kliendile.

Rohkem infot erihoolekandeteenuse kohta leiate siit 

Sotsiaalteenusena: Tugiisiku teenus on sotsiaalhoolekande osa, mille eesmärgiks on pakkuda individuaalset tuge psüühilise erivajadusega isikule tema tavapärases elukeskkonnas igapäevaeluga paremaks toimetulekuks ja elukvaliteedi tõstmiseks. Tugiisikuteenus sisaldab kliendi igakülgset juhendamist, julgustamist, probleemide käsitlemist ja abistamist. Samuti läbi suhtlemise tähelepanu pööramist isiku psühhoemotsionaalsele ja tervislikule seisundile, et vajadusel tagada operatiivne erialaline sekkumine (psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja jne.) ning ennetada haiguse/puude süvenemist.

Pakume tuge, mis on eesmärgipärane, ajaliselt planeeritud ning see toimub kliendile sobivas kohas (näiteks kodus, ametiasutuses või mujal). Toetame klienti nõnda, et tema elukvaliteet paraneb ning ta tuleb enda valitud keskkonnas igapäevaeluga toime.
 

Tugiisikuteenus

Igapäevaelu toetamise teenus

Valdavalt kliendi tavapärases keskkonnas (kodus, ametiasutustes ja ka päevakeskuses)

Valdavalt päevakeskuses

Kontakt kliendiga vastavalt vajadusele

Kontakt kliendiga kindlate eesmärkide elluviimisel

Kliendile individuaalse toe pakkumine

Tegevused valdavalt toimetulekuõppe raames

 Päevakeskuse tegevused:

 • Patsientide psüühilise seisundi jälgimine, ebastabiilsuse ja psüühikahäire ägenemise korral operatiivne informatsiooni vahetamine raviarstidega probleemi lahendamiseks

 • Statsionaarsele psühhiaatrilisele ravile sattumise vältimine

 • Statsionaarse psühhiaatrilise ravi järgne seisundi jälgimine ja rehabilitatsioon

 • Individuaalsed meditsiinilised, sotsiaalsed ja psühholoogilised nõustamised

 • Tegevusterapeutilised tegevused (eesmärgipärastesse mõtestatud tegevustesse kaasamine ja motivatsiooniprotsesside tõhustamine)

 • Loovteraapia, muusikateraapia, lõõgastumine

 • Kodukülastused, toimetuleku ja funktsioneerimisvõime hindamine

 • Ühiskonnaellu tagasi integreerimine  (toimetuleku parandamine, sotsialiseerimine ja suhtlemisoskuse arendamine, julgustamine, sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamine, perenõustamine jne.)

 • HAMET töövõime hindamine

 • Psühhodiagnostika ja hindamine (käitumise vaatlus, intervjuu, testid, taustainformatsiooni kogumine jne.)

 • Lisaks arvukalt huvitegevusi: jooga, erinevad sportlikud tegevused (pallimängud, bowling, käimine), kasulikud loengud, väljasõidud, näitering jne jne

 • ISTE ehk Isikukeskse Erihoolekande Teenusmudeli lisakomponentide osutamine ESF logo

 

 

 

 

Koostatud/Ajakohastatud 28.09.2022