Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Õppelaenu tagasimaksmise toetamine

Iga aasta 1. augustiks on noortel tervishoiutöötajatel (arst, õde ja ämmaemand) võimalik esitada avaldusi õppelaenu tagasimaksmise toetamiseks.

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

  • tervishoiutöötaja on saanud õppelaenu ja pärast täiskoormusega õppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus asunud tööle sihtasutusse Pärnu Haigla;

  • tervishoiutöötaja on saanud diplomi meditsiinialase hariduse kohta 2000. aastal või hiljem;

  • tervishoiutöötaja on töötanud sihtasutuses Pärnu Haigla täistööajaga vähemalt 12 kuud;

  • tervishoiutöötaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Pärnu linnas.

Toetuse taotlemise aluseks on avaldus, mille tervishoiutöötaja esitab linnavalitsusele iga aasta 01. augustiks koos õppelaenu lepingu ja maksegraafiku koopiaga ning tõendiga sihtasutuses Pärnu Haigla töötamise kohta.

Täpsem info Pärnu Linnavalitsuse määruses Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord

Dokumendid tuleb esitada Pärnu Linnavalitsusse, Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus@parnu.ee.

Koostatud/Ajakohastatud 26.05.2021