Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Klienditeeninduse standard

 1. Ravijärjekorda registreerimise kord
  Patsienti teavitatakse ravijärjekorda registreerimise korrast vastavalt SA Pärnu Haigla (edaspidi Haigla) Plaanilise ravijärjekorra pidamise juhendile (JPH4.2.1.).

 2. Patsiendile teabe andmise kohustus
  Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab.
  Teenuseosutaja informeerib patsienti ja/või tema seaduslikku esindajat pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest.
  Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub eelkõige tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või Haigla statsionaarsetes osakondades arsti või õe või ämmaemanda või muu spetsialisti visiidi jooksul). Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

 3. Suhtlemine patsiendi ja tema omastega
  Patsiendil ja tema omastel (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või tema elukorraldusest tulenevalt muu talle lähedane isik) on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni patsiendi tervise kohta raviarstilt või osakonna juhatajalt. Selleks tuleb eelnevalt raviarsti või osakonna juhatajaga aeg kokku leppida. Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi omase seos patsiendiga ning veenduda, et patsiendi tahe teavet anda ei ole olnud vastupidine.

 4. Õigus kaebuse või ettepaneku esitamiseks
  Igal inimesel on õigus kahju tekkimisel või rahulolematuse korral tervishoiuteenusega esitada kaebus või ettepanek ja saada tagasisidet vastavalt Haigla Klientide tagasiside käsitlemise protseduurile .

 5. Haiglas kehtiv kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord
  Kõik pöördumised registreeritakse vastavalt Haigla Klientide tagasiside käsitlemise protseduurile.

 

Vastavalt Haigla Kaebuste käsitlemise juhendile on kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist.

Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult.


Asutused, kuhu patsient võib pöörduda õiguste kaitseks

SA Pärnu Haigla kvaliteediteenistus
Ristiku 1, 80010 Pärnu
Telefon 447 3151
E- post ph@ph.ee

http://www.ph.ee

Terviseamet
Lääne talitus Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
Uus 3a, 80010 Pärnu Gonsiori 29, 15027 Tallinn
Telefon 443 1135 E- post: info@sm.ee

E-post: laane@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee

Eesti Haigekassa
Pärnu klienditeenindusbüroo Eesti Patsientide Esindusühing
Pärnu kontor
Rüütli 40a, 80010 Pärnu Kuninga 24, 80014 Pärnu
Telefon 16363 Telefon 443 3440, 53 335 041
E- post parnu@haigekassa.ee
E-post parnu@epey.ee

http://www.haigekassa.ee
http://www.epey.ee

 

Psühhiaatriliste patsientide teavitamine

Psühhiaatrilisi patsiente teavitatakse klienditeeninduse standardist tutvustades käesolevat juhendit ja Psühhiaatriakliiniku patsientide teavitamine klienditeeninduse standardist (VPH4.1.1.2.).

VIITED

 1. Euroopa patsientide õiguste harta

 2. Võlaõigusseadus

 3. Sotsiaalministri 15.12.2004. a määrus nr 128 Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded

 4. Sotsiaalministri 21.08.2008. a määrus nr 46 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

 

Koostatud/Ajakohastatud 16.06.2021