Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Klienditeeninduse standard

 1. Ravijärjekorda registreerimise kord
  Patsienti teavitatakse ravijärjekorda registreerimise korrast vastavalt SA Pärnu Haigla (edaspidi Haigla) Plaanilise ravijärjekorra pidamise juhendile (JPH4.2.1.).

 2. Patsiendile teabe andmise kohustus
  Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks vajab.
  Teenuseosutaja informeerib patsienti ja/või tema seaduslikku esindajat pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest.
  Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub eelkõige tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või Haigla statsionaarsetes osakondades arsti või õe või ämmaemanda või muu spetsialisti visiidi jooksul). Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

 3. Suhtlemine patsiendi ja tema omastega
  Patsiendil ja tema omastel (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või tema elukorraldusest tulenevalt muu talle lähedane isik) on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni patsiendi tervise kohta raviarstilt või osakonna juhatajalt. Selleks tuleb eelnevalt raviarsti või osakonna juhatajaga aeg kokku leppida. Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi omase seos patsiendiga ning veenduda, et patsiendi tahe teavet anda ei ole olnud vastupidine.

 4. Õigus kaebuse või ettepaneku esitamiseks
  Igal inimesel on õigus kahju tekkimisel või rahulolematuse korral tervishoiuteenusega esitada kaebus või ettepanek ja saada tagasisidet vastavalt Haigla Klientide tagasiside käsitlemise protseduurile .

 5. Haiglas kehtiv kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord
  Kõik pöördumised registreeritakse vastavalt Haigla Klientide tagasiside käsitlemise protseduurile.

 

Vastavalt Haigla Kaebuste käsitlemise juhendile on kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist.

Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult.


Asutused, kuhu patsient võib pöörduda õiguste kaitseks

SA Pärnu Haigla kvaliteediteenistus
Ristiku 1 Pärnu 80010
Telefon 447 3151
E-post ph@ph.ee
www.ph.ee

Terviseamet Lääne regionaalosakond
Uus 3a Pärnu 80010
Telefon +372 5301 0107
E-post info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
Suur-Ameerika 1 Tallinn 10122
E-post: info@sm.ee

Tervisekassa Pärnu klienditeenindusbüroo 
Suur-Jõe 63 Pärnu 80047
Telefon 669 6630
E- post: info@tervisekassa.ee
www.tervisekassa.ee 

Psühhiaatriliste patsientide teavitamine

Psühhiaatrilisi patsiente teavitatakse klienditeeninduse standardist tutvustades käesolevat juhendit ja Psühhiaatriakliiniku patsientide teavitamine klienditeeninduse standardist (VPH4.1.1.2.).

VIITED:

 1. Sotsiaalministri 15.12.2004. a määrus nr 128 Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded

 2. Sotsiaalministri 21.08.2008. a määrus nr 46 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

 3. Isikuandmete kaitse seadus

 

Koostatud/Ajakohastatud 05.01.2024