Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Patoloogiaüksus

Patoloogiaüksuses teostatakse haiguste diagnoosimiseks elupuhuseid ja surmajärgseid morfoloogilisi uuringuid: histoloogilisi, tsütoloogilisi, günekotsütoloogilisi uuringuid ning lahanguid.

Pärnu Haigla patoloogiaüksuse labor on akrediteeritud standardi ISO 15189 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded“ järgi.

Proovide vastuvõtt: tööpäevadel 8.00−16.00, ruum C112c

Info laboris teostatavate analüüside kohta: Patoloogiaüksuse proovivõtu käsiraamat

 

Saatekirjad:

Histoloogiline uuring

Günekotsütoloogiline uuring

Üldtsütoloogiline uuring

 

Andmekandjate väljastamine

Patoloogiaüksusest väljastatakse preparaadiklaase ja/või parafiinplokke (konsultatsiooniks ja ravi järjepidevuse tagamiseks) vastava avalduse alusel. Kõik väljastatud andmekandjad kuuluvad tagastamisele. Tagastamise eest vastutab tellija. Vastavasisuline allkirjastatud avaldus tuua patoloogiaüksuse laborisse või saata meilile labor@ph.ee.

Avaldus patomorfoloogiliste uuringute vastuste ja preparaatide väljastamiseks

 

Patoanatoomiline lahang

Patoanatoomilisele lahangu tegemine on Õigusaktides nimetatud juhtudel kohustuslik ja lahangule suunab lahkunu raviarst/perearst. Muudel juhtudel otsustab lahkunu suunamise lahangule raviarst kooskõlastatult omastega või lahang teostatakse omaste nõude alusel.

Lahangute info telefonil 447 3581

Patoanatoomilise lahangu saatekiri

 

 Info lahkunu omastele:

Infoleht lahkunu omastele (EST)

Infoleht lahkunu omastele  (RUS)

Infoleht lahkunu vanematele (EST)

Infoleht lahkunu vanematele (RUS)

 

Surmatõendite väljastamine:

E-R 12.00−16.00  

Kabinet C102

Telefon 447 3581

 

Patoloogiaüksuse kontaktid

Annika Johannson

laborispetsialist

447 3582

annika.johannson@ph.ee

Kristin Rappu

sekretär

447 3581

kristin.rappu@ph.ee

patoloogialabor/proovide vastuvõtt

447 3584

 

Koostatud/Ajakohastatud 04.12.2023