Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Patoloogiaüksus

Patoloogiaüksuses tehakse nii elupuhuseid kui surmajärgseid uuringuid: histoloogilised (immuunohistokeemilised, kiirbiopsiad), tsütoloogilised (punktaadid), günekotsütoloogilised uuringud ja lahangud. Uuritakse kõiki inimorganismi rakke, kudesid ja elundeid. Uurimismetoodika vastab Euroopas kasutatavale.

Operatsiooniaegseks kiiruuringuks saadetud materjal valmib kreostaadis 10 minuti jooksul. Kõik uuringud on arhiveeritud Pärnu Haigla arvutivõrgus, mis võimaldab neid raviarstidel kiiresti leida.

Patoanatoomilisele lahangule suunab surnud isiku raviarst või perearst ja seda lahkunu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku alusel. Patoanatoomilise lahangu tegemiseks kirjaliku nõusoleku andnud isik võib selle kuni patoanatoomilise lahangu alustamiseni tagasi võtta (RT I 2005, 24, 179 § 15).

 

Surmatõendi väljastamine:

E-R 12.00-16.00  

tel. 4473 581

Koostatud/Ajakohastatud 06.09.2021