Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Sotsiaaltööteenus

Tervishoiu sotsiaaltöö teenus on haiglas ravil oleva inimese nõustamine ja toetamine toimingutes ja tegevustes, mis jäävad väljapoole tervishoiutöötaja tegevuspädevust ja ei ole seotud tervishoiuteenuse osutamisega, kuid on vajalikud inimese igapäevase toimetuleku ja elukvaliteedi tagamiseks ja toetavad inimese toimetulekud haiglaravi lõppedes.

Teenuse käigus nõustatakse ja toetatakse nii patsienti, tema lähedasi, teisi tugivõrgustiku liikmeid ning vajadusel ka haigla töötajad.

Sotsiaaltöö teenuse osutamise tellib haigla tervishoiuteenuse osutaja – raviarst või õde.

Sotsiaaltöötaja tegevused on:

Annab infot patsiendile ja teistele juhtumiga seotud osapooltele:

 • sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;

 • riigi poolt pakutavate toetuste (peretoetused, pensionid, puuetega inimeste toetused jne) ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi, päevakeskused, koduhooldus jne);

 • puuetega inimeste rehabilitatsiooniga seonduva kohta:

       • rehabilitatsiooni üldised põhimõtted;

       • rehabilitatsiooniplaani sisu tutvustus ja koostamise põhimõtted;

       • puude raskusastme määramine, toetuste taotlemise protsess ja tingimused;

       • puude raskusastme vaidlustamine.

Nõustab patsienti ja/või tema lähedasi/võrgustikuliikmeid:

 • haiguse ja/või puudega seotud raskuste korral;

 • perevägivalla korral;

 • kooli-/tööprobleemide korral;

 • võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel;

 • elukohaprobleemide ja/või hooldusvajaduse korral;

 • kriisiolukorras.

 

Toetab ja juhendab:

 • patsienti asjaajamisel – dokumentide taotlemine ja vormistamine erinevates ametiasutustes;

 • sobivate toetavate teenuste leidmisel ja nende kättesaamisel.

 

Korraldab ja koordineerib:

 • olemasolevaid ressursse ja otsib lisaressursse tagamaks paremat igapäevaelu kvaliteeti;

 • koostööd erinevate spetsialistidega lähtuvalt juhtumi iseärasustest.

 

Osaleb geriaatrilise hindamise teenuse osutamisel.

 

Sotsiaalravi teenistus

Anna-Liisa Delgado

juhataja

tel mobiil (+372) 5341 6543

e-post anna-liisa.delgado[at]ph.ee

 

Mari-Liis Veski

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 447 3386

e-post mari-liis.veski[at]ph.ee

 

Helen Soosalu

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 447 3386

e-post helen.soosalu[at]ph.ee

 

Ester Reinsalu

sotsiaaltöötaja

tel mobiil (+372) 512 3838

e-post ester.reinsalu[at]ph.ee

 

Anna-Liisa Delgado

juhtumikorraldaja

tel mobiil (+372) 5308 0435

e-post anna-liisa.delgado[at]ph.ee

 

Keiu Tamm

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 44 73 212

e-post keiu.tamm[at]ph.ee

 

Triin Lehe

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 447 3386

e-post triin.lehe[at]ph.ee

 

Natalja Aller

rehabilitatsioonispetsialist

tel (+372) 447 3289

e-post natalja.aller[at]ph.ee

 

Olesja Kaur

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 449 4857

e-post olesja.kaur[at]ph.ee

 

Merili Rõõm

sotsiaaltöötaja

tel (+372) 449 4867

e-post merili.room[at]ph.ee

Koostatud/Ajakohastatud 17.06.2022