Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Vaimse tervise õe vastuvõtud

Vaimse tervise õde Birgit Rohtoja vastuvõtt

  • Esmaste patsientide seisundi hindamine, triaaž.

  • Õde tegeleb püsivas remissioonis olevate depooneuroleptikumi saavate haigetega.

Samuti püsivas remissioonis liitiumi, valproaati, Leponexi jt. ravimeid saavate haigete vereproovi määramise ja tulemuste jälgimisega.

 

Õde Ingrid Steigeri vastuvõtt

  • Õe teenused TAI programmi „ Kainem ja tervem Eesti“ raames

  • Patsiendiõpetus, alkopäeviku täitmise õpetus ja analüüs, motiveeriv intervjueerimine, narkoloogiaalaste kirjalike patsiendiõpetusmaterjalide jagamine, teavitamine, nõustamine, vajadusel teistesse nõustamiskabinettidesse suunamine.

Registreerumine ka TAI programmi juhtumikorraldaja (Merili Rõõm tel. 4494857) kaudu

 

Vaimse tervise õde Karin Lehtmäe vastuvõtt

  • Triaaživastuvõtt- õde hindab vastuvõttudel esmase patsiendi seisundit, nõustab ja järjestab patsiendid vastavalt nende seisundile edasise abi saamiseks kas psühhiaatri, psühholoogi või sotsiaaltöötaja poole.

 

Vaimse tervise õde Laura Oisalu vastuvõtt ravimsõltuvusega patsientidele

  • Psühhoaktiivsete  ainete, eelkõige rahustite ja uinutite sõltuvusega patsientide nõustamine ja jälgimine, sõltuvushäire raskusaste hindamine
  • Benzodiasepiinide tarvitamise vähendamise korral tegeleb õde mahatiitrimise soovituste ja skeemide alase nõustamisega koostöös raviarstiga.

Õde õpetab patsiendile oma enesetunde ja terviseseisundi jälgimist ja nõustab patsienti võõrutusnähtude osas.

 

Õde Marina Denisson-Lebedevi vastuvõtt

  • Vaimse tervise õe triaaživastuvõtt vene keelt kõnelevale patsiendile
  • Õe teenused TAI programmi „Kainem ja tervem Eesti“  raames vene keelt kõnelevale patsiendile

Registreerumine ka TAI programmi juhtumikorraldaja (Merili Rõõm tel. 44940857) kaudu

 

Õde Evelin Õismaa-Kukk vastuvõtt

  • Õde teostab psühhiaatri ambulatoorselt vastuvõtult suunatud patsientidele arsti poolt määratud analüüse, uuringuid, raviprotseduure.

 

Koostatud/Ajakohastatud 30.09.2021