Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Vaimse tervise õe vastuvõtud

Vaimse tervise õde Birgit Rohtoja vastuvõtt

 • Esmaste patsientide seisundi hindamine, triaaž.

 • Õde tegeleb püsivas remissioonis olevate depooneuroleptikumi saavate haigetega.

 • Samuti püsivas remissioonis liitiumi, valproaati, Leponexi jt. ravimeid saavate haigete vereproovi määramise ja tulemuste jälgimisega.

 

Õde Ingrid Steigeri vastuvõtt

 • Õe teenused Alkoholi Tarvitamise Ravi programmi raames
 • Patsiendiõpetus, alkopäeviku täitmise õpetus ja analüüs, motiveeriv intervjueerimine, narkoloogiaalaste kirjalike patsiendiõpetusmaterjalide jagamine, teavitamine, nõustamine, vajadusel teistesse nõustamiskabinettidesse suunamine.
 • Registreerumine ka TAI programmi juhtumikorraldaja (Helen Saluri tel. 55538103) kaudu

 

Vaimse tervise õde Regina Vunk vastuvõtt

 • Triaaživastuvõtt - õde hindab vastuvõttudel esmase patsiendi seisundit, nõustab ja järjestab patsiendid vastavalt nende seisundile edasise abi saamiseks kas psühhiaatri, psühholoogi või sotsiaaltöötaja poole.

 

Vaimse tervise õde Laura Oisalu vastuvõtt ravimsõltuvusega patsientidele

 • Psühhoaktiivsete  ainete, eelkõige rahustite ja uinutite sõltuvusega patsientide nõustamine ja jälgimine, sõltuvushäire raskusaste hindamine
 • Benzodiasepiinide tarvitamise vähendamise korral tegeleb õde mahatiitrimise soovituste ja skeemide alase nõustamisega koostöös raviarstiga.
 • Õde õpetab patsiendile oma enesetunde ja terviseseisundi jälgimist ja nõustab patsienti võõrutusnähtude osas.

 

Õde Marina Denisson-Lebedevi vastuvõtt

 • Vaimse tervise õe triaaživastuvõtt vene keelt kõnelevale patsiendile
 • Õe teenused Alkoholi Tarvitamise Ravi programmi raames vene keelt kõnelevale patsiendile.
 • Registreerumine ka TAI programmi juhtumikorraldaja (Helen Saluri tel. 55538103) kaudu

 

Õde Aive Kruuv ja Laura Võigas vastuvõtud

 • Õde teostab psühhiaatri ambulatoorselt vastuvõtult suunatud patsientidele arsti poolt määratud analüüse, uuringuid, raviprotseduure.

 

Õde Iivi Roosipõld vastuvõtt söömishäiretega noorukitele

 • Vastuvõtu sisu hõlmab patsiendi ja tma lähedaste toitumisalast nõustamist ja õpetamist tervise säilimiseks, edenemiseksja haiguste ennetamiseks.
 • Selgitatakse välja vastuvõtule tulemise põhjused. Patsiendilt ja tema lähedasteltkogutakse söömisanamnees ning koostöös patsiendiga püstitatakse eesmärgid söömiskäitumises.
 • Patsiendi ja tema lähedaste nõustamisel ja õpetamisl lähtutakse vajaduspõhisest toitumisest, Eesti riiklikest toitumis- ja liikumissoovitustest ning õpetataksetoitumis-ja liikumispäeviku pidamist.
 • Teostatakse patsiendi terviseseisundi hindamineja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil. Selgitatakse välja täiendavate uuringute vajadus, viiakse läbi objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine.

Koostatud/Ajakohastatud 16.11.2023