Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Euroopa ravikindlustuskaart

Euroopa ravikindlustuskaart - info Tervisekassa veebilehel

Teises EL liikmesriigis kindlustatud isikul on Eestis viibides õigus vajaminevale arstiabile, kusjuures tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud ja arvesse tuleb võtta teise EL liikmesriigi kindlustatud isiku eeldatavat Eestis viibimise kestust ning tervishoiuteenuse olemust. Arstiabi osutamise ulatus tuleneb erinevate riikide sotsiaalkindlustusskeeme koordineerivast Euroopa Nõukogu määrusest ja selle rakendusmäärustest. Nimetatud määruse alusel on Eestil kohustus kohelda teises EL liikmesriigis kindlustatud isikuid, kui nad saavad vajaminevat arstiabi nende ajutisel viibimisel Eestis, võrdväärselt Tervisekassas kindlustatud isikutega.

Vajamineva arstiabi osutamise aluseks olevad dokumendid EL kindlustatud isikule on teise EL liikmesriigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtivad vormikohased tõendid: E 112, E 123, Euroopa ravikindlustuskaart (kaardi asendussertifikaat).

Koostatud/Ajakohastatud 12.06.2024