Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Patsientide Nõukoja koosolekud

2023 aasta

22.11.2023

 • Ringkäik nakkusosakonna renoveeritud ruumides 7-ndal korrusel
 • Tervisekassa loodav raviteekondade juhend
 • Klienditeeninduse aruanne - statsionaarsete patsientide rahulolu uuring
 • Jõuluõhtusöögi info

 

8.09.2023

 • Tervisekool
 • Kokkuvõte patsiendinädalast
 • Infotöötajad ja erinevad sissepääsud Haiglas
 • Patsiendiohutuse päev

16.06.2023

 • Tervisekool
 • PREM ja PROM
 • Patsiendinädal
 • Majajuht
 • Uus hooaeg patsientide nõukoja töös

14.04.2023

 • Ülevaade „Patsiendi hinnatud tervisetulemite ja teenuskogemuse rakendamine Eesti tervisesüsteemis“ lõppraporti tutvustamisest (Roland Leesment)
 • Nõukoja vaated upTIS arengule enne järgmist teemakohast kohtumist aprilli lõpus/mai alguses
 • Arutelu- mida saaks nõukoda teha, et propageerida tervislikke eluviise
 • Tervisekool
 • Raamat „Service Design Practices for Healthcare Innovation“

17.02.2023

 • Koloskoopia protseduuri juhendid (Kadi Talts)
 • Patsiendi meelespeade uuendused (Kristi Lillemets)
 • Ülevaade Sotsiaalministeeriumi upTIS kohtumises (Aive Hiiepuu)
 • Tervisekool

 

2022 aasta

27.12.2022

 • Patsientide Nõukoja jõulukohtumine ja ühine patsiendiohutuse alase dokumentaalfilmi vaatamine. Mõttevahetus ja arutelu, osales ka tervise- ja tööminister P. Peterson.

25.11.2022

 • Patsiendiohutuse tagamine ja patsiendi roll selles (Teele Orgse)
 • Jooksvad teemad- nõukoja tegevuste kajastamine kodulehel, haigla koduleht, puuetega laste mänguväljak, SRT lastenurk jt.

13.10.2022

 • Tervisekool (Kätlin Muru)
 • Kodulehel tegevuste kajastamise võimalused ( Kätlin Muru)
 • Ajaleidja teenus (Teele Orgse)
 • Analüüside juhendite tagasiside (Kristi Lillemets)
 • Jooksvad teemad- parkimiskorraldus, mänguväljakud

14.04.2022

 • Tagasiside patsiendiohutusjuhtumitest (Kristi Lillemets)
 • PET (Patsiendi Elulõpu Tahteavaldus) arengud ja küsimused (Roland Leesment)
 • Patsientide Nõukodade kohtumine Tartus 20.05.2022

25.02.2022

 • Patsiendiohutusjuhtumid (Teele Orgse)
 • Puuetega laste mänguväljaku eskiis (Jan Põlluste, Ilona Lind)
 • Kodulehe statistika (Kätlin Muru)
 • Jooksvad teemad- tervisekool, majajuhid jt.

24.01.2022

 • Analüüside andmise info Pärnu Haigla kodulehel (Kristi Lillemets)
 • Plaanid aastaks 2022 (Roland Leesment)
 • Jooksvad teemad- koduleht, tervisekool, kohtumine haigla töötajatega jt.

 

2021 aasta

26.11.2021

 • Ülevaade COVID pandeemia olukorrast (dr. Urmas Sule)
 • Statsionaarse rahulolu-uuringu tulemused (Marina Kaarna)
 • Jooksvad teemad- kodulehe tagasiside jt.

8.10.2021

 • Tagasiside ja arvamused nõukodade ühiskohtumisest 15.09.2021
 • Jooksvad teemad- majajuhis, Tervisekool jt.

27.08.2021

 • Haigla kodulehe tagasiside (Kätlin Muru)
 • Tervisekool- võimalikud teemad, ajakava
 • Arengud seoses ettepanekutega majajuhisele

15.06.2021

 • Praktilised ülesanded seoses haiglahoones liikumise ja parkimiskorraldusega
 • Ülesannete kokkuvõte, ettepanekud
 • Pärnu Haigla Tervisekool- detailsem sisuplaan (Aive Hiiepuu, Roland Leesment)
 • Kokkuvõte esimesest poolaastast- tagasivaade tegevustele (Roland Leesment)

29.04.2021

 • Pärnu Haigla uue kodulehe testperioodi tagasiside nõukoja liikmete poolt (Kätlin Muru)
 • Arutelu- milliseid kanaleid pidi viia Pärnu Haiglat puudutav info erinevate sihtgruppideni
 • Pärnu Haigla Patsiendikool/Tervisekool- kontseptsiooni esitlemine (Aive Hiiepuu)
 • Nõukoja kaasamine 2021 aasta tegevustesse (Kadi Talts)

5.03.2021

 • Pärnu Haigla uus koduleht- arengud ja nõukoja poolne tagasiside

5.02.2021

 • Pärnu Haigla juhatuse esimees dr. Urmas Sule tervitussõnad
 • Pärnu Haigla juhatuse liige ja ravijuht dr. Veiko Vahula tervitussõnad
 • Patsientide Nõukoja esimees Roland Leesment tutvustab nõukoja liikmeid
 • Ülevaate Eesti tervishoiukorraldusest (Teele Orgse)
 • Ülevaade patsientide tagasiside kogumisest (Lea Kalda)
 • Patsientide Nõukoja töökorra arutelu ja kooskõlastamine
 • Patsientide Nõukoja tegevuste planeerimine

Koostatud/Ajakohastatud 06.03.2024