Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

17. juuni 2021

Õendus- ja hoolduskeskuses avati pidulikult turvaline õueala

õeala avamine

Turvalise õuealaga panustatakse Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskuses dementse eaka elukvaliteedi säilitamisse ja toetatakse tema igapäevast toimetulekut.

Õueala rajamine on rahastatud koostöös SA Pärnu Haigla ja  Sotsiaalministeeriumi projektirahastusega: „Teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele“ (Kogumaksumus 120 000 ja omaosalus 15%)

Projekti eesmärgiks oli  Pärnu Haigla õendus- ja hoolduskeskuses hoolekande teenusel viibivate dementsussündroomiga inimestele spetsiaalse turvalise õueala väljaehitamine.

Projekti tulemusena on üldhooldusteenust kasutavatele dementsusega inimestele loodud turvaline õueala, millega panustatakse dementse eaka elukvaliteedi säilitamisse ja toetatakse igapäevast toimetulekut. Turvaline õueala on vajalik, kuna dementsussündroomiga inimesed võivad olla ärritunud ja ärevil, lisaks võivad nad end siis, kui nende ümber on palju inimesi, ebamugavalt tunda, mistõttu on sellises olukorras ka keeruline turvalisust tagada. Väljas käimine võimaldab dementsusega inimestel meeleolu parandada, vähendada stressitaset ja hoida vaimu värskena. Õueala loob patsientidele võimaluse tunda end vähem üksildaselt ja isoleeritult, sest väljas viibides on enam võimalusi sotsiaalseks suhtluseks.

Lisaks sellele, et loodud on turvaline füüsiline keskkond, kus dementsusega inimesed saavad olla, paraneb ka osutatava üldhooldusteenuse kvaliteet, sest teenusel olevatel inimestel on päev mitmekesisemalt sisustatud ning ühtlasi on neil võimalik õuealal kasutada spetsiaalseid aktiivsust suurendavaid abivahendeid, tegeleda aiandusega või niisama värskes õhus jalutada. Õues viibimine/toimetamine loob eelised paremaks uneks ja toitumiseks, paraneda võivad mälu ja verbaalne väljendusoskus. Piisav füüsiline aktiivsus ja värskes õhus viibimine toetavad dementse eaka toimetulekut ja emotsionaalset stabiilsust.

 Planeeritud kohandus mõjutab ka hoolduspersonali. Kuna varasemalt puudus konkreetne turvaline õuekeskkond, kus dementsusega inimesed saaksid viibida, oli hoolealustega väljas viibides hoolduspersonalil suurem koormus, tagades nende ohutust ning takistades võimalikke põgenemiskatseid. Turvalise õueala loomisega on hoolduspersonalil võimalik enam tegeleda patsientidega ning mitte ainult valvetööga.

Tegevusjuhendaja organiseerib dementsetele elukogemustega seotud tegevusi ja näiteks ka ajalehe ettelugemist, muru riisumist, rohimist,  lauamängude mängimist.

 Elukvaliteedi säilitamiseks ja lähedaste külaskäikude jaoks on loodud üldise õueala kohandamise käigus ka lastenurk. Plaanis on korraldada õuealal  kontserte ja väikesi suveüritusi , looma päevi jne. meie patsientidele. Õuealal  saavad viibida ka teised eakad, kes viibivad õendushaiglas.

 Kokkuvõtlikult pakub turvaline õueala e SUVEAED patsientidele erinevaid füüsilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid hüvesid, mis aitavad kaasa meeleolu paranemisele. Kohandused aitavad sisustada hoolealuste päeva ja seega säilitada ööpäeva normaalset rütmi.

Õueala projekteeris: P.P. Projekt

Peatöövõtjaks oli  Mefab OÜ