Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

12. juuni 2024

Patsiendipäeva tähistamine Pärnu Haiglas

Päevakeskuse tahvel

Pärnu Haigla tähistas 06.06 rahvusvahelist “Mis on Sinu jaoks tähtis?” päeva, rõhutades patsiendikeskse tervishoiu tähtsust.

6. juunil 2024 tähistas Pärnu Haigla rahvusvahelist “Mis on sinu jaoks tähtis?” päeva, millega soovitakse tõsta teadlikkust patsiendikesksuse olulisusest tervishoius. Algatuse eesmärgiks on algatada ja innustada sisulisi vestluseid patsientide, nende perekondade ja tervishoiuteenuste osutajate vahel - selleks, et pakkuda paremat ja inimlikumat meditsiiniabi. 

Patsiendipäev fuajee

Liikumine sai alguse 2012 aastal peale New England Journal of Medicine’is ilmunud artiklit „Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient-Centered Care“. Artikkel populariseeriti rahvusvahelisel tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutuse konverentsil, kus esitati väljakutse tervishoiuasutustele üle maailma. Tänaseks on liikumisega liitunud üle 80 riigi ja rohkem kui 1000 tervishoiuasutust. Algatuse eesmärk on aidata tervishoiutöötajatel mõista, mis on patsientide jaoks tõeliselt oluline ja kohandada ravi vastavalt nende eelistustele, vajadustele ja väärtustele. Pärnu Haiglas tähistame Patsiendipäeva alates 2019. aastast.

Seekord kaasasime oma tublid ja aktiivsed Patsientide nõukoja liikmed, kes küsisid sel päeval Haiglat külastanud patsientidelt küsimuse „Mis on Sinu jaoks tähtis?“. Samuti tutvustasid nad antud päeva mõtet ja patsientide nõukoja tegevust.

Patsientide nõukoda 06.06.24

Patsiendipäeva puhul oli taaskord avatud ka Psühhiaatriakliiniku Päevakeskuse pop-up kohvik, mis  osutus äärmiselt menukaks. Kohvikust oli võimalik osta erinevaid kohapeal valmistatud hõrgutisi, osaleda õnneloosis ning samuti kirjutada paberile vastus küsimusele „Mis on Sinu jaoks tähtis?“.

Päevakeskuse kohviku õnneloos

Päeva lõpus saime kokku Haigla suures saalis. Pärnu Haigla Patsientide nõukoja esimees Roland Leesment tegi omapoolse kokkuvõtte päevast ja patsientidelt saadud tagasisidest. Kirurgiakliiniku juhataja dr Margus Krabi rääkis patsientide raviprotsessi kaasamise võimalikkusest.

dr margus krabi

Lisaks keskendub päev ka sellele, mida tervishoiutöötajad oluliseks peavad. Töötajad, kes tunnevad end tööl rahulolevana ja toetatuna, suudavad pakkuda paremat hooldust. Pärnu Haigla usub, et empaatia ja inimlik suhtumine on tervishoiu kvaliteedi nurgakivid, mis parandavad patsiendi ravitulemusi ja üldist rahulolu.