Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

08. juuni 2022

Sügisest alustab Pärnu Haiglas viies õdede õpperühm

Liis-Katrin

Peagi algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis avalduste ja dokumentide vastuvõtt õe õppekavale kandideerimiseks.

Avame 2022/23. õppeaastal viienda Pärnu õpperühma. 2014. aasta sügisel alguse saanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Pärnu Haigla ja Eesti Õdede Liidu koostööprojekti "Kool haiglas" eesmärk on pakkuda Pärnumaa ja Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada rakenduskõrgharidus õe erialal kodu lähedal. Nüüdseks on selle projekti raames lõpetanud kolm rühma diplomeeritud õdesid ja praegu õpib haiglas 26 tudengit. Vilistlastest töötab Pärnu haiglas 68% lõpetajatest ja praegu õppivatest tudengitest 20. Projekti raames on tööturule jõudnud 78 spetsialisti nii Pärnu linna kui ka maakonda.

Õppurid õpivad õe õppekaval, mille õppeaja pikkus on 3,5 aastat ja õpe toimub täiskoormusel vastavalt õppetsüklitele. Õppekava lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse diplomi ja diplomi omanikule antakse terviseteaduse bakalaureusekraad – Bachelor of Science in Health Sciences (BSc). Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku sisustusega auditooriumi, praktikumide ruumid ja tagab õppuritele praktikakohad, kõrgkool vastutab õppetöö läbiviimise ning korraldamise eest. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava juht Jandra Ristikivi sõnab; „Kõrghariduse kaasamine, hariduse toomine väiksematesse regioonidesse on näidanud, et hariduse kasutegur kajastub mitmel erineval tasandil. Eelkõige õppurite isiku individuaalsel tasandil, kuid ka kogukonnaliikmena on nad aktiivsed eestvedajad ja kaasarääkijad erinevates valdkondades“. Tema sõnul kool ja haigla teevad tihedalt koostööd, kaasates õppeprotsessi erialaspetsialiste haiglast ning haigla pakub tudengitele suurepärast õpikeskkonda oma töötajate ja praktikakeskkonna kaudu. Töötades üheskoos, jagades innovaatilisi ideid ja parimaid praktikaid, parendatakse nii õendushariduse kvaliteeti ka laiemalt.

Pärnu Haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on sellises unikaalses formaadis õppimisvõimalus väärtuslik kõigile osapooltele, mille üle haiglajuhina saab ainult rõõmu tunda. „Meie senine kogemus on näidanud, et lõpetajatest saame tugevat professionaalset tuge oma personalile ja loodetavasti koostööprojekt jätkub veel pikalt andes nakatavat eeskuju teistele haiglatele. Pärnu Haigla kogemustele tuginedes on tuule tiibadesse saanud juba sarnane projekt Kuressaare Haiglas ja sügisest alustab õpperühm Viljandi Haiglas.“ märgib Sule lootusrikkalt.

Pärnu Haigla õendusjuht Kaie Kütt koos kolleegidega ootab rõõmuga oma ridadesse pädevaid kolleege, asjatundlikke, hoolivaid õdesid. Lisaks ütleb Kütt, et „Meil on hea koostöö kooliga ja see võimaldab meie õpperühma tudengitel saada rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduskõrgharidust oma kodukohas. Õppekorralduslikult toimub enamik õppetööst Pärnu Haiglas – see on mugav ja praktiline hariduse omandamise võimalus meie piirkonna inimestele.“

Pärast õpingute lõppu pakub haigla mitmekülgset õendusalast tööd, huvitavaid erialaseid väljakutseid, väärtuslikku töökogemust professionaalsete, juba kogenud õdede kõrval. Üliväga vajalikku õe tööd saab teha statsionaarsetes ja ambulatoorsetes osakondades, päevaravis, erakorralises vastuvõtus, operatsiooni- ja anestesioloogiateenistuses, koduõenduses, kiirabis, iseseisvates õendusvastuvõttudes. 2022. aasta veebruaris lõpetanud õdedest on Pärnu haiglas tööl 16 õde. Kokku on meie haiglas üle 400 õe, neist ligi 20 meest.

Praktikabaasina pakub Pärnu Haigla õppijale vajalikku tuge iga päev – praktikat koordineerib praktika koordinaator ning osakonnas juhendab personaalne, oma alale pühendunud juhendaja. Juba õppimise ajal on võimalus oma valiku õigsust testida ning soovi korral mõnes osakonnas tööd leida. Pärast kliinilise õenduse praktika lõppu võimaldame tööd abiõena, enne seda hooldaja või õe abilisena. Nii ongi praegu II kursusel õppivatest üliõpilastest tööl õe abilisena 16 suurepärast kolleegi. Alates 1. juulist saavad neist juba abiõed. Hoiame neile pöialt õeks saamisel pärast 3,5 aastat õppetööd! Ja ootame uusi kandideerijaid viiendasse õpperühma. 

Kogu info vastuvõtu kohta leiab siit. Ootame kõiki huvilisi kandideerima!